PRZYDATNE INFORMACJE

Dla instalacji dachowych jak i naziemnych o mocy do 40kW nie są wymagane pozwolenia na budowę, decyzję środowiskowe ani inne decyzje administracyjne typowe dla większych instalacji.

Nie są również wymagane nowe warunki przyłączeniowe – w przypadku gdy moc instalacji nie przekracza przyznanej w posiadanej już umowie przyłączeniowej. Jeśli instalacja fotowoltaiczna przekracza warunki przyłączeniowe nasza firma przygotuje komplet dokumentów potrzebnych do złożenia w zakładzie energetycznym.

Net metering (obecnie: system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE, jest sposobem rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. w ramach rocznych okresów rozliczeniowych posiadacz mikroinstalacji płaci na rzecz zakładu energetycznego wyłącznie za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci, a energią oddaną do sieci. Rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustu tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Na rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).